บริการการขาย

การขาย

ขายบ้านหรือคอนโดมิเนียมของคุณ กับเรา อีอาร์เอ ไทยแลนด์ นั่นหมายถึง ความปลอดภัย ความสะดวก และสิทธิประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับ ในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ เราคือบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวที่ให้บริการคุณได้อย่างมือชีพ

ขั้นตอนการขาย บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม

 1. พิจารณาเอกสารประกอบ
  ขั้นตอนการขาย บ้าน หรือ คอนโดมิเนียมรับทราบข้อตกลงเสนอซื้อ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ใบเสร็จ หนังสือกรรมสิทธิ์ ให้ถูกต้องและตรงต่อความประสงค์เพื่อบ้านของคุณ

 2. บริการประมินราคาทรัพย์สิน
  เราสามารถประเมินราคาทรัพย์สินของท่านให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยไม่คิดค่าบริการ และยินดีให้คำแนะนำแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจและนำไปสู่ความสำเร็จในการขาย

 3. ลงนามข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขาย
  ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขายดังกล่าวจะแสดงถึงข้อกำหนดที่ครอบคลุมถึงการดูแลการขายทรัพย์สินในครั้งนี้ เช่น ราคา วันเข้าถือครอง และสัญญาต่างๆ

 4. ภาพที่ดีเพื่อการโฆษณาทรัพย์สิน
  ภาพที่สวยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง หาจุดเด่นที่จะส่งผลดีต่อทรัพย์สินของท่าน ซึ่งเราสามารถจัดการในส่วนนี้เพื่อท่านได้ ก่อนปิดการขาย คุณจะได้ทราบถึงเทคนิคการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพื่อนำไปสู่ปลายทางที่ดี

 5. การบรรยายที่ดี ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ
  ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ อีอาร์เอ สามารถเขียนบทบบรรยายการขายให้คุณได้ถึง สามภาษาด้วย คือ สวีเดน อังกฤษ และไทย

 6. การตลาด

  • จับคู่ทรัพย์สินของท่านให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • โฆษณาทรัพย์สินโดยใช้สื่อผสมหลากหลายช่องทาง
  • ทรัพย์สินของท่านจะถูกคัดเลือกเพื่อพรีเซ็นต์ในเขตสำนักงานอีอาร์เอที่เหมาะสม
  • ทรัพย์สินของท่านจะนำขึ้นประกาศบนอินเตอร์เน็ต ที่ที่มีกลุ่มลูกค้าสนใจจะซื้อสามารถเปิดแสดงข้อมูลและภาพประกอบได้
  • จัดงานออกนิทรรศการบ้านและคอนโด
  • ติดตั้งป้ายอีอาร์เอแสดงทรัพย์สิน เพื่อขาย ที่บ้านหรือคอนโดมิเนียมของท่าน
 7. การนำชม
  เราจะพากลุ่มลูกค้าที่สนใจจะซื้อไปชมสถานที่จริง อย่างเป็นส่วนตัว

 8. รับทราบความคืบหน้า
  ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเมื่อมีการนำชมทรัพย์สินของท่านต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลตอบรับการโฆษณา รวมทั้งคำแนะนำ ติชม เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมในประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการตลาด ผลตอบรับจากลูกค้าและราคาของทรัพย์สินของท่าน

 9. จัดทำสัญญากับผู้ซื้อ
  เราสามารถจัดเตรียมข้อตกลงซื้อขายตามกฎหมายในเบื้องต้นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิก่อนและหลังเมื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว แล้วยังต่อเนื่องไปถึงในส่วนของการเซ็นสัญญาวางเงินมัดจำของผู้ซื้อด้วย

 10. ระบบรองรับการโอนเงินมัดจำและชำระค่าใช้จ่าย
  ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านระบบบัญชีของอีอาร์เอที่เปิดบริการเพื่อลูกค้าได้ ภายหลังจากนั้นเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามข้อสัญญาและตามความประสงค์ของผู้ซื้อ

 11. ดูแลเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์
  เราจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจากทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งยังดำเนินการเรื่องนิติกรรมทุกขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

 

สิ่งที่เราควรทราบจากคุณในฐานะผู้ขาย

 • สอบถามราคาซื้อขายจริงของบ้านหรือคอนโดมิเนียมของคุณ
 • การทำสัญญาที่รัดกุมชัดเจนหรืออีกในหนึ่งคือสัญญาเอกสิทธิ์ย่อมส่งผลดีต่อโอกาสในการปฏิบัติงานด้วย เพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามุ่งมั่นเพื่อการขายของคุณได้อย่างเต็มที่
 • คุณควรจัดหาเอกสารประกอบสำหรับบ้านหรือคอนโดมิเนียมของคุณที่แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน
spacer
agent image
agency logo
ERA Oakfield Group (Thailand)
ERA Oakfield Thailand
บริษัท โอ็กฟิลด์ กรู๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
korrawan@erathailand.com
(+66) 0987646545
(+66) 0652600